Artikel marketing – Tips van Hands-On Advies

Marketing Tips: Artikelen plaatsen in blogs en Forums – tips over het plaatsen van artikelen en het schrijven van artikelen voor blogs, websites en forums

In de traditionele opzet gaat men bij een marketing plan veelal uit van de 4 P’s: Product, Prijs, Promotie en Plaats (Distributie).

Artikel Marketing kan een belangrijke rol spelen in minstens 2 van de 4 P’s en zou in ieder marketing plan een plaats moeten krijgen. Met name voor Promotie en Plaats kan het aanbieden van artikelen een enorme waarde hebben omdat het hotel beter gevonden wordt in zoekmachines en het artikel gastenbezoek aan de website kan verhogen.

Hiervan uitgaande, wat zijn dan de beste methodes om een promotioneel artikel te schrijven.

Een van de methodes om een artikel te schrijven is om eerst een outline te creëren waardoor men beter voorbereid aan de slag gaat. De outline kan dan dienen als het ontwerp/blauwdruk van het artikel waarin opgenomen een introductie – inhoud en conclusies. In de outline kan men ideeën en zinnen opnemen die later gebruikt kunnen worden in het artikel. Uiteindelijk moet een artikel creatief zijn, interessant en moet de lezer aanspreken.

Tips voor een outline:

  • Brainstorm met een aantal medewerkers en schrijf alle ideeën, suggesties op.
  • Wat spreekt de lezer aan (informatie over de omgeving? Informatie over de speciale bedden in het hotel, informatie over recepten/kook ideeën etc.)
  • Bekijk en herlees alle ideeën and bepaal welke gebruikt kunnen worden voor een artikel
  • Verzamel informatie om het artikel te schrijven
  • Bepaal sub onderwerp en sub titels. De eerste zin dient direct de aandacht te trekken van uw doelgroep.
  • Breng een verband aan in alle paragrafen en sub onderwerpen tot een krachtige inhoud en sluit af met een kort en bondige conclusie.
  • Daarna herlezen en eventueel stukken herschrijven

Dan bent u klaar om uw artikel op verschillende websites, blogs en forums te plaatsen.

Artikelen publiceren?

Even googelen op: gratis artikelen plaatsen, gratis persbericht plaatsen, submit article (alleen Nederlands of het web), forum + onderwerp en de mogelijkheden zijn onbegrensd.